top of page

תלתל- יצירה לאנסמבל נגנים ווידאו

"תלתל" היא יצירה חדשה לאנסמבל נגנים ווידאו בה האנסמבל מחולק לארבעה
סולנים נפרדים, ארבעה סובייקטים עצמאים עד כמה שאפשר בתוך חלל וזמן משותף

גלריה מזו Meso gallery, סירקין 3, חיפה, Israel

10 ביוני 2023

גופים שונים ונפרדים נמצאים בחלל משותף. אדם מאזין ומתבונן בהם. עצם פעילותם של הגופים בחלל המשותף בסמיכות אחד לשני יוצרת אינטראקציה ביניהם לתפיסת המאזין. חדר בו ישנם צלילים הבוקעים מטלוויזיה, רעש מים מתחממים בקומקום וצלילי אתר בניה הבוקעים מהחלון- כל אלה אינם מודעים אחד אל השני (או בעלי תודעה כלל) וכמובן אינם "יוצרים" אינטראקציה ישירה, אך המאזין להם יוכל לזהות דרמות רבות לאורך תהליך ההאזנה (צלילים רועשים המכסים לפתע צלילים שקטים, צלילים שקטים מאוד אשר לפתע ניתנים לזיהוי לאחר רעש גדול, סנכרון ויציאה מסנכרון של מקצבי רעידות שונות, ועוד דוגמאות אינסופיות). אותו אדם, במידה ויבחר להאזין להם בצורה מוסיקלית יוכל לעבור בין האזנה למקורות הצלילים בנפרד לבין שמיעתם כ“הרמוניה של רעשים“, ויעצב את ההאזנה בהתאם לאופיו והרגלי ההאזנה שלו, וכך יוכל בעצם להתבונן בעצמו אנסמבל :

יואב לוי, דני וויליאמסון, אילן ברקני וליאור אית.


יואב לוי (1986) הוא מלחין המתגורר בחיפה. עבודותיו כוללות יצירות בעבור כלי נגינה אקוסטיים, וכן שימוש תדיר באלקטרוניקה. הוא כותב ומשתף פעולה עם אנסמבלים וסולנים בארץ ובעולם. לוי למד קומפוזיציה באקדמיה למוסיקה בירושלים, ובאקדמיה למוסיקה בהנובר, גרמניה.


יום שבת | 18:00 | 10.6

גלריה מזו – סירקין 3

15₪

גלרית תמונות

bottom of page