top of page

"שפתם של הלא נשמעים"- יצירה של מוזיקה חיה ואלקטרונית

"ללא שם" היא יצירה חדשה מאת המלחין אמנון וולמן. יצירה לקבוצה של נגנים, עם מוסיקה אלקטרונית חיה.

גלריה מזו Meso gallery, Sirkin Street, Haifa, Israel

25 באוגוסט 2023

יצירה חדשה מאת המלחין אמנון וולמן. יצירה לקבוצה של נגנים, עם מוסיקה אלקטרונית חיה.


היצירה היא יצירת מחאה, והיא חלק מסדרה של יצירות שפתוחות לנגנים שמנגנים על כלים עפ״י בחירתם. כחלק מתפקידם מוטל עליהם להפנים את היצירה דרך התרגום שלה לכלי שבחרו, כל אחד בעצמו, וכקבוצה. היצירה תבקש מהנגנים לנוע בחלל תוך כדי הביצוע, ולפעמים להתייצב במקומות שבהם כל אחד מהם מנגן כאינדיבידואל, ובחלקים אחרים הם יעמדו וינגנו ביחד.

המוסיקה האלקטרונית שתלווה את היצירה, תהיה בחלקה כתובה מראש וחלקה תקלוט את המנוגן בחלל, תעוות אותו ותשדר אותו חזרה.

אמנון וולמן הוא אמן סאונד ומלחין שכותב מתוך ענין בנסיוניות, ואמונה שמוסיקה כביטוי אומנותי מבטאת יופי בצורות שונות ואף לעיתים סותרות. הוא עובד בארבעה תחומים עיקריים: אומנות סאונד, מיצגי סאונד, הלחנה, ושיתופי פעולה אומנותיים.


25.8.23 | יום שישי | 17:00

גלריה מזו סירקין 3, חיפה

מחיר 15 ש"ח

גלרית תמונות

bottom of page