AdobeStock_296399676.jpeg

אירועי החודש

שלום כאן תוכלי לכתוב כמה שורות להסבר האירוע


כותרת הסבר על האירוע קולינריה

הכל קורה הינה סדרה של אירועי תרבות מגוונים מתחומי הקולינריה והאומנות על כל גווניה, הנוצרים ומופקים על ידי יוצרות ויוצרים חיפאיים.

הכל קורה נולדה מתוך אהבה לעיר חיפה ולתרבות הייחודית לה. שותפות חיפה בוסטון חברה לאגף התרבות בעיריית חיפה ויחד שמו להם למטרה לתמוך ולקדם אירועי תרבות חיפאיים בוטיקיים, לחזק חיבורים בין צעירים ולייצר רשתות קהילתיות בעיר.


כותרת על המפיק

הכל קורה הינה סדרה של אירועי תרבות מגוונים מתחומי הקולינריה והאומנות על כל גווניה, הנוצרים ומופקים על ידי יוצרות ויוצרים חיפאיים.

הכל קורה נולדה מתוך אהבה לעיר חיפה ולתרבות הייחודית לה. שותפות חיפה בוסטון חברה לאגף התרבות בעיריית חיפה ויחד שמו להם למטרה לתמוך ולקדם אירועי תרבות חיפאיים בוטיקיים, לחזק חיבורים בין צעירים ולייצר רשתות קהילתיות בעיר.


#bloggingtips #WixBlog