AdobeStock_296399676.jpeg

אירועי החודש

שם האירוע


שם המפיק

הכל קורה הינה סדרה של אירועי תרבות מגוונים מתחומי הקולינריה והאומנות על כל גווניה, הנוצרים ומופקים על ידי יוצרות ויוצרים חיפאיים. הכל קורה נולדה מתוך אהבה לעיר חיפה ולתרבות הייחודית לה. שותפות חיפה בוסטון חברה לאגף התרבות בעיריית חיפה ויחד שמו להם למטרה לתמוך ולקדם אירועי תרבות חיפאיים בוטיקיים, לחזק חיבורים בין צעירים ולייצר רשתות קהילתיות בעיר.


מידע על המקום

במסגרת הכל קורה נבנה מודל פעולה המאפשר תמיכה ביזמים, בעלי עסקים קטנים, עצמאים, מפיקים, יוצרי תוכן, וארגונים נוספים, כך שיוכלו ליזום ולהפיק אירועי תרבות חדשים ומקוריים לקהל הצעירים החיפאיים ולהעצים את הסצינה התרבותית בעיר.